הזמנת משלוח הזמנת משלוח
הזמנת שולחן הזמנת שולחן
Gift Card Gift Card

נגישות

בשנת 1998 נחקק חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, אשר מכוחו הותקנו תקנות שונות המיועדות לאפשר השתלבות שוויונית ופעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה בכל תחומי החיים. ביקור במסעדה ברשת "מינה טומיי" הינו בילוי שמממש את רוח המחוקק, מתוך אמונה כי לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות ועצמאות. כנותני שרות שאיפתנו לספק חוויה שמאגדת בתוכה את כלל הציבור ובפרט אנשים עם מוגבלות. כלל, האינטרנט מהווה כיום את המאגר הגדול ביותר לחופש המידע עבור כלל המשתמשים בו, ומשתמשים עם מוגבלויות בפרט. החוויה של יציאה למסעדה מתחילה באתר האינטרנט שלה. במטרה לאפשר מתן שירות יעיל, שוויוני ומכבד לכלל לקוחותינו, אנו רואים בחשיבות מתן אפשרות שווה לאנשים עם מוגבלות לשימוש במידע המוצג באתר, ולאפשר חווית גלישה טובה יותר. 

 

אחראית נגישות - רעות לוי

אימייל: reutl@latableg.com

מספר טלפון: 04-8759732

 • חנייה נגישה במתחם
 • שירותי נכים - במתחם המרקט
 • ריהוט נגיש
 • טלפון ישיר - 03-6338183
 • לולאת השראה
 • מתן שירות ללא המתנה בתור
 • הגעה בצורה נגישה למסעדה - רצף נגיש
 • דלת כניסה נגישה
 • תפריט ברייל
 • תפריט כתב מוגדל
 • חנייה נגישה במתחם
 • שירותי נכים - במתחם המרקט
 • ריהוט נגיש
 • טלפון ישיר - 04-8273576
 • לולאת השראה
 • מתן שירות ללא המתנה בתור
 • הגעה בצורה נגישה למסעדה - רצף נגיש
 • דלת כניסה נגישה
 • תפריט ברייל
 • תפריט כתב מוגדל
 • חנייה נגישה במתחם
 • שירותי נכים - במתחם המרקט
 • ריהוט נגיש
 • טלפון ישיר - 04-6969699
 • לולאת השראה
 • מתן שירות ללא המתנה בתור
 • הגעה בצורה נגישה למסעדה - רצף נגיש
 • דלת כניסה נגישה
 • תפריט ברייל
 • תפריט כתב מוגדל
 • חנייה נגישה במתחם
 • שירותי נכים - במתחם המרקט
 • ריהוט נגיש
 • טלפון ישיר - 077-9800496
 • לולאת השראה
 • מתן שירות ללא המתנה בתור
 • הגעה בצורה נגישה למסעדה - רצף נגיש
 • דלת כניסה נגישה
 • תפריט ברייל
 • תפריט כתב מוגדל
 • חנייה נגישה במתחם
 • שירותי נכים - במתחם המרקט
 • ריהוט נגיש
 • טלפון ישיר - 077-9386227
 • לולאת השראה
 • מתן שירות ללא המתנה בתור
 • הגעה בצורה נגישה למסעדה - רצף נגיש
 • דלת כניסה נגישה
 • תפריט ברייל
 • תפריט כתב מוגדל