הזמנת משלוח הזמנת משלוח
הזמנת שולחן הזמנת שולחן
Gift Card Gift Card

תל אביב

שעות פעילות: א-ש, 12:00-23:00 | רח' הארבעה 17 תל אביב

טלפון: 2750*